અંતરની અનુભૂતિનો અ-ક્ષર ધ્વનિ…

નારીની વ્યથા… – પલ્લવી ત્રિવેદી, અનુ. હર્ષદ દવે.

નારીની વ્યથા… – પલ્લવી ત્રિવેદી, અનુ. હર્ષદ દવે.

તમારાં કર્મો થકી નામના તમારી વધે છે,
કરવાથી દાન, નામના તમારી વધે છે,
જીતવાથી જગમાં, નામના તમારી વધે છે,
કરો કંઇ નવી શોધ તો પણ નામના તમારી વધે છે,
તો લાજ મારી નાભિ નીચે શાને કાજ છે ?

જગ જીતવાથી ના નામના અમારી વધે છે,
અન્યાય સામે ઉઠાવું અવાજ, તો ય માન ક્યાં મળે છે?

કરું જો પ્રેમ રાત એક પૂરતો, લાજ મારી જાય છે,
દુરાચારીનાં આક્રમણ થકી લાજ મારી જાય છે.
સ્તબ્ધ હું પાષાણવત્…
મારાં એક અંગ માત્ર પર લાજ મારી નક્કી કરનાર કોણ તમે?
છે કોણ ઠેકો આપનાર એવો તમને?

પણ તમે…

મૂર્ખ તો નથી જ… છો મહાધૂર્ત,
જાણી-સમજી ચૂકી છું તમારા
આ પાખંડી ખેલને,
બનાવી મને બાંદી, રચી ષડયંત્ર.
કાઢી જંઘા વચ્ચેથી ફેંકી દઉં છું હું
હવે મારી તથાકથિત આ લાજને…
કૌમાર્ય મારું, છે મુક્તિ મારી,
એ કાંઈ નથી શરમ મારી.

કોઈ આક્રમણ મને હવે લજવી ના શકે,
હવે નહીં કોઈ લાજ મારી લૂંટી શકે,
નજર ઉઠાવી હવે કરી લાલ આંખ અને
માગીશ સઘળો હિસાબ આક્રમણોનો ત્યારે
પડશે ભારે મોં છુપાવવું આ સમાજ-સરકારને.
તમારે પણ શરમથી નતમસ્તક થવું પડશે!
છું હું ગૌરવાન્વિતા અને
કૈંક આક્રમણો પછી પણ રહેવાની
હું ગૌરવાન્વિતા!

- પલ્લવી ત્રિવેદી, અનુ. હર્ષદ દવે.

શ્રી પલ્લવી ત્રિવેદીનું આ કાવ્ય જેનો અનુવાદ હર્ષદ દવે દ્વારા કરાયો છે, એ આજના સમયની નારીનું, કદાચ સૌથી ધગધગતું અને પુરુષોને તેમની જ ભાષામાં કહેવાયેલું એક અનોખું સત્ય છે. આજકાલના વિશ્વમાં નારી પર થતા અનેક આક્રમણો, બળાત્કારો અને અન્યાયની ખબરોથી જ્યારે સમાચારપત્રો અને ટીવી વગેરે સતત ચમકતા રાખે છે એવામાં પ્રસ્તુત કાવ્ય એક અનોખી આભા સાથે એક નારીનો, એક ગૌરવાન્વિતા નારીનો વિશ્વની આંખમાં આંખ નાખીને અપાયેલ જવાબ છે. સર્જન બદલ પલ્લવીબેન અને અનુવાદ બદલ તથા અક્ષરનાદને પાઠવવા બદલ શ્રી હર્ષદભાઈ દવેનો ખૂબ ખૂબ આભાર તથા શુભકામનાઓ.

Short URL: http://aksharnaad.com/?p=16051

વાચકોની સુવિધા માટે કોઈ પણ વધારાની કડી અથવા અન્ય જોડાણ વગરનું ફક્ત કૃતિ ધરાવતું આ reader-friendly સ્વરૂપ છે. મૂળ કૃતિ નારીની વ્યથા… – પલ્લવી ત્રિવેદી, અનુ. હર્ષદ દવે., એ કડી પર ઉપલબ્ધ છે.